tisdag 27 september 2016

BIFF läggs ned men nätverken består

Fars Hatt, utsikt från Nordiska folkhögskolan
 i Kungälv där BIFF haft sin hemvist
Föreningen BIFF, bibliotek i folkhögskola & folkbildning har upplösts efter tjugo år. Men biblioteken lever vidare och framförallt de biblioteksansvarigas behov av att nätverka om olika stora och små frågor. En Facebookgrupp kommer att skapas för att kommunicera, tipsa och fråga.
Kontakta Karin Bergström karin.bergstrom@vgregion.se om du vill vara med i det nya nätverket för folkhögskolebibliotek.


Den nuvarande fansidan för BIFF på Facebook kommer att avslutas under hösten 2016. Bloggen kommer att finnas kvar, men vi kommer inte att skriva nya inlägg. 

Inga kommentarer: