tisdag 3 februari 2015

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld

Boktips för bibliotekarier!

Vi inom utbildning och bibliotek lever i en spännande tid när världen blir mer och mer digital. Många nya möjligheter, men svårt att överblicka. Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis har skrivit Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld, som kan beställas från Dyslexiförbundet FMLS. Här får man tips i det läsfrämjande arbetet och man kan läsa om förändringens tid, om hur man skapar läslust och skrivlust, och hur kunskapande kan göras möjligt. I ett kapitel förklaras vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är. Olika sätt att läsa beskrivs och exempelvis rekommenderas talböcker. Det blir lättare att lära om man använder flera sinnen.  

Viktigaste verktyget för att kunna lära och förkovra sig är enligt Lundgren och Ohlis en automatiserad läsförmåga. Till det krävs att man läser, och att man fortsätter läsa och blir hemmastadd i den skriftliga miljön, genom olika slags texter. Barn och ungdomar som frivilligt läser på fritiden klarar sig bättre i skolan oavsett vad de läser. Om man ska bli läsare för livet måste man hitta, eller få hjälp att hitta, bra skönlitterära böcker, med innehåll som "slår an strängar i den egna personligheten". 

Läsningen beskrivs som skör och ömtålig, och också som en djupt personlig relation.


Inga kommentarer: