onsdag 10 december 2014

Försök att förstå

Med tanke på läget i Sverige idag och vad folkbildningen tar avstamp i borde inte det här vara en bok varje bibliotek bör skaffa?
Försök förstå - folkbibliotek, rasism och platsens politik av Nick Jones.

Här en recension av Försök förstå från Globalarkivet skriven av Balsam Karam

Passar på tillfället att tipsa om ytterligare en bok.
Elise Karlssons: En god bok - antirasistiska boktips.
Det är 40 mycket användbara boktips som på något sätt kan användas i antirasistiskt syfte. Det är barn- och fackböcker och romaner från de senaste åren. Samt intervjuer med människor som på något sätt arbetat med antirasism. I ett belysande förord beskriver Elise Karlsson sina utgångspunkter vad gäller antirasism och vad en "god bok" kan tänkas vara.

Inga kommentarer: