torsdag 18 december 2014

MTM stöttar den som har läsnedsättning

Här en presentation från MTM om vad läsnedsättning är och om Legimus alla nya finesser.
Bibliotek med en fungerande låneverksamhet och som är insatta i MTMs regler är bryggan mellan elev och teknik. All info finns på MTMs hemsida men här är det bra sammanfattat.
Tillgängliga medier på gymnasiebibliotek

onsdag 10 december 2014

Försök att förstå

Med tanke på läget i Sverige idag och vad folkbildningen tar avstamp i borde inte det här vara en bok varje bibliotek bör skaffa?
Försök förstå - folkbibliotek, rasism och platsens politik av Nick Jones.

Här en recension av Försök förstå från Globalarkivet skriven av Balsam Karam

Passar på tillfället att tipsa om ytterligare en bok.
Elise Karlssons: En god bok - antirasistiska boktips.
Det är 40 mycket användbara boktips som på något sätt kan användas i antirasistiskt syfte. Det är barn- och fackböcker och romaner från de senaste åren. Samt intervjuer med människor som på något sätt arbetat med antirasism. I ett belysande förord beskriver Elise Karlsson sina utgångspunkter vad gäller antirasism och vad en "god bok" kan tänkas vara.