torsdag 13 november 2014

Vad hände med böckerna? Brunnsviks Bokstuga

Vi har flera gånger uppmärksammat händelserna kring Brunnsviks Bokstuga, tidigare Sveriges största folkhögskolebibliotek, som var av stort folkbildningshistoriskt värde innan det upplöstes och böckerna packades i containrar i höstrusk under 2013.

Oktober 2012, när biblioteket varit obemannat sedan år 2010: Brunnsviks Bokstuga.
Oktober 2013: Folkhögskolebibliotek 2013 del 2.
December 2013: Brunnsviks Bokstuga - böckerna på väg att förstöras.
I januari i år kunde vi skriva: Bokstugans böcker räddas ur containrarna. 

Bokstugan togs tidigare om hand av Christina Garbergs-Gunn, som länge var BIFF:s ordförande. Den som träffat Christina kommer ihåg det, en bibliotekarie som brann för böcker och även folkbildare i hjärtat, bildad som få. Aino Trosell skrev en minnesskrift som vi fick lägga ut här: Christina Garbergs-Gunn in memoriam. Trosell är säker när hon skriver om sin vän: "Från sitt hemliga ställe väntar hon på att någon ska fatta den bortslängda ledarstaven och ta ansvar för en rörelse som inte verkar vilja veta av sitt eget minne och själ." Visst, ett bibliotek, en boksamling som valts ut och skötts om under lång tid, kan just innehålla och visa både minne och själ - det är det biblioteken gör, visar olika skikt av historia och nyheter och även spår efter gamla låntagare i olika lager. 

I tidskriften Folkhögskolan 2014:05 står en notis om att journalisten Svante Isaksson tilldelats ett stipendium från Natur & Kultur för att skriva en bok om Brunnsviks folkhögskolas uppgång och fall.

Och var är då bokstugans böcker nu? Det vi hört senast är att de till slut skänktes av ABF till Ludvika kommun. Nu ligger de i kartonger och väntar på att packas upp. 


"PaperMarbling003France1880" by Creator of the paper unknown.
Scanned by Aristeas from a book in his own possession. - Own work.
Licensed under Public domain via Wikimedia Commons -

Inga kommentarer: