lördag 29 november 2014

Läsfrämjande på Helsjöns folkhögskola

För Sveriges folkhögskolor har 2014 varit ett läsfrämjandets år eftersom regeringen initierat en satsning för att stärka intresset kring läsning och litteratur. Detta har tagit sig olika uttryck på olika skolor, men här kommer några glimtar av hur vi har uppmärksammat detta på Helsjöns folkhögskola.
Under våren startade vi med ett projekt kring Dostojevskijs novell En löjlig människas dröm. Både studerande och personal på skolan fick varsitt exemplar av Novellix fina pocketutgåva, och sedan hade vi besök av Jan Ericson från Hagateatern i Göteborg som spelade novellen som en monolog. Dostojevskij kanske inte är det första man ger sig i kast med när man vill locka ovana läsare in i litteraturens värld, men vi hoppas att novellens lilla format och kombinationen av läsning och teaterupplevelse gav mersmak.
Boktipsmoln på Helsjöns folkhögskolebibliotek.
Foto: Anna Aspegren
Att få möta författaren bakom en bok brukar vara uppskattat, så under hösten hade vi Marcus Priftis – upphovsmannen till Det otäcka könet och Främling, vad döljer du för mig – på besök. Detta sammanföll med att skolan arbetade mot främlingsfientlighet m.m. i projektet Inkludera mera, så här var det ett dagsaktuellt ämne som fick agera lockbete för läsningen.
En spännande erfarenhet för mig som ansvarig för skolbiblioteket var den läsvaneundersökning som genomfördes bland våra studerande. Där fick de svara på frågor kring vilken typ av texter de läser och vilka ämnen de gillar att läsa om. De fick också berätta om sitt eget förhållande till läsning och dela med sig av boktips. Att få en tydligare inblick i de studerandes läsvanor och få ta del av deras berättelser om vad läsningen betyder för dem var både sporrande och tankeväckande, och det känns verkligen roligt att få förmedla vidare de boktips som kom in eftersom de kommer från de studerande själva. Utifrån boktipsen har boktipslistor trycks upp, en större inköpssatsning har gjorts och tipsen har också fått ta fysisk plats i biblioteket genom en installation kallad Boktipsmolnet.
Torsdagen den 13 november firade vi Nationella läsdagen genom att ha högläsning hela dagen. Vi var inte många nog att täcka hela dagen, utan fick varva med inspelade röster ibland, men det kändes som ett trivsamt sätt att högtidlighålla och uppmärksamma hur värdefull vi tycker att läsningen är.

Detta var alltså några höjdpunkter från vårt läsfrämjande år, men det bästa med alltihop tycker jag är att det gav så mycket mersmak och inspiration att jobba vidare med läsfrämjande!
Av Anna Aspegren, Helsjöns folkhögskola

Inga kommentarer: