lördag 29 november 2014

Läsfrämjande på Helsjöns folkhögskola

För Sveriges folkhögskolor har 2014 varit ett läsfrämjandets år eftersom regeringen initierat en satsning för att stärka intresset kring läsning och litteratur. Detta har tagit sig olika uttryck på olika skolor, men här kommer några glimtar av hur vi har uppmärksammat detta på Helsjöns folkhögskola.
Under våren startade vi med ett projekt kring Dostojevskijs novell En löjlig människas dröm. Både studerande och personal på skolan fick varsitt exemplar av Novellix fina pocketutgåva, och sedan hade vi besök av Jan Ericson från Hagateatern i Göteborg som spelade novellen som en monolog. Dostojevskij kanske inte är det första man ger sig i kast med när man vill locka ovana läsare in i litteraturens värld, men vi hoppas att novellens lilla format och kombinationen av läsning och teaterupplevelse gav mersmak.
Boktipsmoln på Helsjöns folkhögskolebibliotek.
Foto: Anna Aspegren
Att få möta författaren bakom en bok brukar vara uppskattat, så under hösten hade vi Marcus Priftis – upphovsmannen till Det otäcka könet och Främling, vad döljer du för mig – på besök. Detta sammanföll med att skolan arbetade mot främlingsfientlighet m.m. i projektet Inkludera mera, så här var det ett dagsaktuellt ämne som fick agera lockbete för läsningen.
En spännande erfarenhet för mig som ansvarig för skolbiblioteket var den läsvaneundersökning som genomfördes bland våra studerande. Där fick de svara på frågor kring vilken typ av texter de läser och vilka ämnen de gillar att läsa om. De fick också berätta om sitt eget förhållande till läsning och dela med sig av boktips. Att få en tydligare inblick i de studerandes läsvanor och få ta del av deras berättelser om vad läsningen betyder för dem var både sporrande och tankeväckande, och det känns verkligen roligt att få förmedla vidare de boktips som kom in eftersom de kommer från de studerande själva. Utifrån boktipsen har boktipslistor trycks upp, en större inköpssatsning har gjorts och tipsen har också fått ta fysisk plats i biblioteket genom en installation kallad Boktipsmolnet.
Torsdagen den 13 november firade vi Nationella läsdagen genom att ha högläsning hela dagen. Vi var inte många nog att täcka hela dagen, utan fick varva med inspelade röster ibland, men det kändes som ett trivsamt sätt att högtidlighålla och uppmärksamma hur värdefull vi tycker att läsningen är.

Detta var alltså några höjdpunkter från vårt läsfrämjande år, men det bästa med alltihop tycker jag är att det gav så mycket mersmak och inspiration att jobba vidare med läsfrämjande!
Av Anna Aspegren, Helsjöns folkhögskola

fredag 21 november 2014

Romska biblioteket: Gina Ranjicic - ett äventyrligt liv


Tack vare Bokbörsen och Antikvariat.net  går det att få tag på äldre böcker och få dem skickade hem i brevlådan. Det passar bra när man ska börja bygga upp ett nytt romskt bibliotek. Boken Zigenardikter som gavs ut av Katarina Taikon 1964 är borta från bokhandeln sedan länge, men finns på antikvariat. Den inleds med berättelsen om den serbisk-romska poeten Gina Ranjicic liv. Hennes födelseår är inte fastställt, men troligen föddes hon omkring 1830. Hon rymde från sitt folk som barn och kom till Belgrad när hon var ungefär tolv år gammal. Katarina Taikon skriver: 
En dikt av Gina Ranjicic från den scannade tidskriften
Varia från Projekt Runeberg. Dikten är skriven till hennes
tredje kärlek i livet, som hon höll hemlig och kallade
»den hvite mannen».
  
Hon togs där om hand av en armenisk köpman som anställde en lärare som undervisade henne i tre år. Sedan gifte Gina sig med köpmannens yngre bror. Gina levde ett hektiskt liv. Hon förälskade sig i en albanier, i dikterna kallad Kipetaro, en kärlek som dock aldrig blev riktigt besvarad. Hon blev bitter och fick med tiden svårt att finna sig tillrätta någonstans. Efter att ha lämnat sin make levde hon än i lyx och överflöd, än i djupaste armod. Småningom återvände hon till sitt folk. Den sjuttonde maj 1891 finner hon emellertid ro genom sin död. Hon begrovs i en okänd grav någonstans i Slavonien. Gina säger själv: “När jag var lycklig skrev jag inga dikter...”
På Projekt Runeberg kan man läsa mer, ur Varia: Illustrerad månadsskrift från 1904: Gina Ranjicic Zigenarskaldinnan. Några drag ur ett äfventyrligt lif, av Sigurd P. Sigurdh.

Hennes liv var både dramatiskt och äventyrligt. Sigurdh skriver:

Om Gina också aldrig riktigt älskat sin man, Gabriel Dalenes, följde henne hans minne likväl till det land, dit albanesen förde henne och där han sträfvade att uppfylla alla hennes mest egensinniga önskningar. I rik albanesisk dräkt red hon en gång på en präktigt smyckad häst genom Adrianopels gator, då hon med ens varseblef sin fosterfar, sin mördade mans bror. Vanmäktig sjönk hon af hästen, men svågern-fosterfadern hade till all lycka ej igenkänt henne. Då hon kom till sans, gjorde henne Kipetaren så häftiga förebråelser, att Gina i förargelsen rymde från Adrianopel. Men redan efter tre dygn återvände hon till sin älskare, »hvars ögon stungo som ormar» (keske yakha puskavena sar sapuno).

torsdag 13 november 2014

Vad hände med böckerna? Brunnsviks Bokstuga

Vi har flera gånger uppmärksammat händelserna kring Brunnsviks Bokstuga, tidigare Sveriges största folkhögskolebibliotek, som var av stort folkbildningshistoriskt värde innan det upplöstes och böckerna packades i containrar i höstrusk under 2013.

Oktober 2012, när biblioteket varit obemannat sedan år 2010: Brunnsviks Bokstuga.
Oktober 2013: Folkhögskolebibliotek 2013 del 2.
December 2013: Brunnsviks Bokstuga - böckerna på väg att förstöras.
I januari i år kunde vi skriva: Bokstugans böcker räddas ur containrarna. 

Bokstugan togs tidigare om hand av Christina Garbergs-Gunn, som länge var BIFF:s ordförande. Den som träffat Christina kommer ihåg det, en bibliotekarie som brann för böcker och även folkbildare i hjärtat, bildad som få. Aino Trosell skrev en minnesskrift som vi fick lägga ut här: Christina Garbergs-Gunn in memoriam. Trosell är säker när hon skriver om sin vän: "Från sitt hemliga ställe väntar hon på att någon ska fatta den bortslängda ledarstaven och ta ansvar för en rörelse som inte verkar vilja veta av sitt eget minne och själ." Visst, ett bibliotek, en boksamling som valts ut och skötts om under lång tid, kan just innehålla och visa både minne och själ - det är det biblioteken gör, visar olika skikt av historia och nyheter och även spår efter gamla låntagare i olika lager. 

I tidskriften Folkhögskolan 2014:05 står en notis om att journalisten Svante Isaksson tilldelats ett stipendium från Natur & Kultur för att skriva en bok om Brunnsviks folkhögskolas uppgång och fall.

Och var är då bokstugans böcker nu? Det vi hört senast är att de till slut skänktes av ABF till Ludvika kommun. Nu ligger de i kartonger och väntar på att packas upp. 


"PaperMarbling003France1880" by Creator of the paper unknown.
Scanned by Aristeas from a book in his own possession. - Own work.
Licensed under Public domain via Wikimedia Commons -

lördag 1 november 2014

Lockande presentationer av äldre böcker


Det finns ju så himla mycket bra äldre böcker. Några som tagit fasta på det är Bokbörsen, där du annars kan handla begagnat. Men missa inte alla deras boktips!
De finns ordnade i ämnen. Om jag här väljer Skönlitteratur finns nästan 250 tips. Men det fiffiga är att någon bemödats sig att skriva om den enskilda boken, ofta riktigt bra och intressant.
Jag har själv fått upp ögonen för böcker jag annars bara haft en hum om.
Det går att beställa nyhetsbrev också. Nyhetsbreven presenterar olika teman, nu senast Skräckens klassiker, se bild. Perfekt för en liten utställning på ditt bibliotek.
Det finns en app också, ladda ner "999 boktips" i din telefon eller surfplatta, skaka enheten och få ett boktips från Bokbörsen. Om du vill ha nyhetsbrevet skriv till "Boktips" boktips@bokborsen.se