söndag 26 oktober 2014

Arbetsglädje i biblioteket

Ibland är det roligare än vanligt att arbeta i ett folkhögskolebibliotek. Jag har fått en fantastisk uppgift: Att bygga upp ett romskt bibliotek inom Sundbybergs folkhögskolebibliotek!

Hur gör man? Jag vet inte, men lär mig nog under arbetets gång. Jag har börjat lite smått, köpt en bokstämpel, tagit kontakter och sökt efter romsk litteratur i olika bibliotekskataloger. Några Katitzi-seriealbum har jag beställt på Tradera och jag har även hittat äldre böcker på Bokbörsen och Antikvariat.net. Jag har besökt författaren Gunilla Lundgren som skrivit många böcker med romer och om romskt liv, kultur och litteratur. Det var en höjdpunkt i yrkeslivet som bibliotekarie! I veckan blir det studiebesök på Romska biblioteket på Romskt Kulturcentrum i Malmö.

I den nya bibliotekslagen från 2013 står det tydligt att biblioteken ska ägna uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper: Personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, samt de nationella minoriteterna. Man kan ta del av rapporter om läget: Cecilia Bengtsson, Regionbiblioteket Stockholm: Förstudie om nationella minoriteter och bibliotek, med fokus på biblioteken i Stockholms län och Svensk Biblioteksförenings lite äldre: Biblioteken och de nationella minoriteterna.

Det tar tid att bygga upp en samling, säkert många år - man får fylla på med nya titlar och gallra och sköta om böckerna, lite som att ta hand om en trädgård. Det ser jag fram emot.


Inga kommentarer: