fredag 23 maj 2014

Digital och traditionell läsning

Bild av text från Public Domain Review,
från en 1700-talsbok.
Skolverket har låtit utföra en analys av elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. Rapporten finns att läsa här: Digital och traditionell läsning. Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. 

De 15-åringar som deltog i undersökningen var födda 1993, och delades upp i grupper utifrån läsförmåga. Ett index för läslust utarbetades och man undersökte även omfattningen av frivillig läsning samt läsning av olika sorters texter.

Det visar sig i läsundersökningar att barn och unga är den åldersgrupp som förändrat sina läsvanor mest under senare år. Andelen unga vuxna som läser böcker har blivit mindre och tiden som används för läsning har minskat.

En 15-åring ägnade 2009 mer tid åt digital läsning, att läsa texter på olika webbplatser som är digitalt tillgängliga på en datorskärm, än det som kan kallas för traditionell läsning, att läsa text på papper i tidningar, tidskrifter eller böcker. En skillnad mellan de olika sorternas läsning ligger i själva typen av texter. På internet blandas olika medieformer – text, bild, ljud och film till exempel. Man kan hoppa fram och tillbaka mellan textstycken genom olika länkningar, medan en traditionell bok läses linjärt från början till slut. Digital läsning uppmuntrar inte till djupläsning, utan forskning visar att man gärna skumläser, letar efter nyckelord och läser fragmentariskt eller selektivt när man läser på datorn. Åtminstone tidigare har digital läsning också främst gällt kortare texter på internet.

Nya sätt att läsa kräver fler kunskaper och läsförmågor. Läsaren av digitala texter bygger ihop en egen textversion genom att välja att följa olika länkar och ta del av informationen där. Urvalet av textsnuttar är oändligt och det krävs en förmåga att skumma igenom stora mängder material och värdera trovärdigheten på ett ögonblick.

Rapporten visar att det finns en del som tyder på att den traditionella läsningen skulle ha större strategisk betydelse för att utveckla alla typer av läsning. Författarna tror att det bland annat har att göra med texternas längd, men de ser också att skillnaderna mellan de olika typerna av läsning kan komma att minska.

Inga kommentarer: