måndag 17 februari 2014

MIK-rummet

En sajt som vill göra alla mediekompetenta är MIK-rummet. En särskild avdelning finns för bibliotekarier. Om du vill kan du kan gå igenom alla material sedan få ett MIK-intyg.

Det är verkligen en stor sajt med olika rum. Här finns intressanta sidor om journalistik, reklam och informationssökning.Det är Statens Medieråd som satsar stort på att medvetandegöra i dessa tider då var och en kan publicera men också utsättas för mediernas makt.

MIK-rummet är helt klart värt att lägga en stund på. Och du, tipsa dina lärare!

Inga kommentarer: