lördag 15 februari 2014

Bli wikipedian? Kvinnor och Wikipedia

"Drawing for beginners D231"
från Wikimedia Commons
Wikipedia är encyklopedin som kan redigeras av vem som helst. Idén är att samarbete och diskussion mellan användare leder till att gruppen utvecklas i helhet och att konsensus om vad som räknas som neutral kunskap kan uppnås även i svåra frågor. Idén liknar folkbildningstanken. Den ideella föreningen Wikimedia Sverige vill att fler ska skriva och bidra, för att uppslagsverkets kvalitet ska öka - ju fler desto bättre. Man har räknat ut att det bara är ungefär 0,0076% av alla svensktalande som redigerar på Wikipedia.

På svenska Wikipedia finns det just idag 31 721 biografiska artiklar i kategorin "Kvinnor" och 129 029 artiklar i kategorin "Män". Beror det på att Wikipedia främst skrivs av män? Nio av tio skribenter är män och Axel Pettersson på Wikimedia Sverige tror att det gör att "Kunskapen som återspeglas är systematiskt skev".  Som jämförelse: På Nationalencyklopedins redaktion är en av nio medarbetare kvinna.

Wikimedia Sverige har ett tema som heter Kvinnor och Wikipedia med bland annat texten varför skriver inte kvinnor på Wikipedia? , där man funderar över orsaken till att det mest är män som är aktiva och redigerar, medan kvinnor och män använder sig av informationen i lika stor utsträckning. Kanske kvinnor har en högre tröskel innan de törs gå in och ändra? Man måste ju tro att man har något att bidra med, ett visst mått av expertis, och man suddar bort det någon annan skrivit - här krävs mod och självförtroende. För att rätta till skevheten och för att uppmuntra fler kvinnor att dela med sig av sina kunskaper anordnas skrivstugor för kvinnor på olika orter i Sverige. Aftonbladet rapporterade från en sådan skrivstuga i Stockholm i januari: "Kunskapen blir skev när bara män skriver".  Vid just det tillfället var majoriteten av deltagarna bibliotekarier, för övrigt.

När man tagit mod till sig och skaffat ett användarkonto för att börja skriva på Wikipedia finns det en del att hugga i med. Om man nu inte vill skriva biografiska artiklar över betydelsefulla kvinnor så kan man välja något annat. Här finns artiklar med åtgärdsbehov, artiklar med ifrågasatta uppgifter, eller artiklar som ansetts förvirrande. Man kan välja att ta bort "fluff" eller kolla över källor till vissa artiklar. Eller skriv om Afrika, här saknas artiklar eller också behövs förbättringar. Kanske är det så roligt att skriva och bidra att man till slut blir en riktig wikipedian?


Inga kommentarer: