söndag 5 januari 2014

Nu laddar vi inför ett biblioteksstärkande 2014!

Men först en återblick av året 2013.
För första gången i BiFFs histora har vi gjort en egen enkät för att undersöka läget för folkhögskolebiblioteken. Den korta versionen: 75 % svarade, 25 % har bemannat mer än 10 timmar i veckan. Det finns tre inlägg här i bloggen om enkäten.
Det här innebär att många har det kämpigt. Helt enkelt för lite personal för att kunna bedriva en fullgod verksamhet. Det som är positivt är att det finns skolor som insett att deras bibliotek är en självklarhet, vårt medlemstal är fortfarande högt. Över hundra skolor tycker att BiFF är en viktig angelägenhet.

Enkäten gav lite genklang i media. De som skrev fokuserade på svårigheterna för biblioteken. Vi som vet att biblioteken är ett tillskott i den pedagogiska verksamheten hade önskat en större nyfikenhet kring varför man ändå behåller sina bibliotek på många folkhögskolor. Gärna också att man gjort nedslag på andra ställen än bara runt Stockholmsregionen.

Biff har via sitt medlemskap i den Nationella Skolbiblioteksgruppen svarat på remisser; den stärkta bibliotekslagen och om lättlästutredningen.

Folkbildningen skall inför nästa år arbeta med läsfrämjande åtgärder, här har de skolor som har bibliotek ett försprång. Det hade varit väldigt roligt att kunna delge för varandra om de aktiviteter man planerar och genomför, gärna via Folkbildningsnätet. Det är väl bara att hoppas att redan tidigare verksamhet kan stärkas även framgent. Att satsa av redan befintliga medel under endast ett år verkar lite halvhjärtat.

Vår årliga träff i Kungälv på Nordiska folkhögskolan i september med kanonprogram lockade några nya medlemmar, roligt.

Vi har tre olika fönster där vi kan höras och synas; den öppna Biffkonferensen på folkbildningsnätet, vår Folkhögskolebiblioteksblogg och en dito Facebooksida. Om man läser vår blogg får man bäst koll på vad vi gör som ideell organisation.

Tack alla ni som bidragit till att öka förståelsen för att biblioteken har en självklar plats i folkbildningen. Jo, en sak till: Det bemannade biblioteket är böcker men också en vägledare i den digitala strömmen.

Bilden har jag hittat på Wikimedia Commons där man kan leta material som man kan dela vidare, ibland med vissa villkor. Bilden heter: Understanding och är en muralmålning från 1896 av Robert Lewis Reid och finns i Library of Congress i Washington D.C. Citat under bilden: Wisdom is the prinicipal thing therefore get wisdom and with all thy getting get understanding.
/Annika Hultén
Ordförande i BiFF

Inga kommentarer: