torsdag 31 oktober 2013

Skolbibliotek i världsklass på folkhögskolan


DIK-förbundet har bra sidor om skolbibliotek. "Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion" enligt DIK. Vikten av bemanning poängteras: "Under ledning av skolbibliotekarie stärker skolbiblioteket elevernas språkliga och digitala kompetens i en multimodal textvärld." I det ökande informationsflödet kan skolbibliotekarien lära eleverna att navigera i denna nya textvärld. 

Även folkhögskolebibliotek kan nomineras till DIK-förbundets utmärkelse Skolbibliotek i världsklass. I frågeformuläret ska man beskriva hur skolbiblioteket fungerar som en pedagogisk funktion, hur biblioteket/skolbibliotekarierna samverkar med lärarna och skolledningen,  samt vilket uppdrag skolbiblioteket fått från ledningen. 

DIK säger att ett skolbibliotek som arbetar under ledning av en skolbibliotekarie:
  • Är en pedagogisk funktion som genom stöd och inspiration ökar elevernas läsfärdigheter.
  • Lär eleverna att källkritiskt navigera i informationsflödet och att hantera sin digitala identitet.
  • Är navet i den digitala kunskapsskolan.

Inga kommentarer: