söndag 13 oktober 2013

Folkhögskolebibliotek 2013. Del 2: Internet, samarbete med folkbibliotek och folkbildningshistoria

Brunnsvik. Foto: Pål-Nils Nilsson. Från databasen Kulturmiljöbild (KMB) 
BIFF genomförde våren 2013 en enkätundersökning för att ta reda på hur det ser ut på folkhögskolebiblioteken runt om i landet. Här redovisas en del av svaren.

Internet ersätter bibliotek 

På många folkhögskolor används nätet alltmer för informationssökning till skolarbeten. En kommentar ur enkäten: ”Eleverna söker fakta på nätet. Det finns mest romaner på hyllorna.” 

Man kan se det som att bibliotek inte behövs längre när Internet finns: ”Idag finns mycket bra användbart material i digital form och de önskar vi att utökas! Materialet aktualiseras allt eftersom så att gammal information blir uppdaterad etc på bättre sätt än i ´statiskt bibliotek´". 

På ett bibliotek används facklitteratur mindre än tidigare, men istället lånas och läses alltmer skönlitteratur: ”Vårt bibliotek håller på ändra inriktning/användningsområde. Vi ser ett minskat användande och behov av traditionell facklitteratur medan utlåningen av skönlitteratur har ökat dramatiskt liksom efterfrågan.” 

Samarbete med folkbibliotek 

En del folkhögskolor samarbetar med folkbiblioteket på orten. Om skolan ligger nära kommunbiblioteket kan detta användas för skolarbeten. 

”Vår utbildade bibliotekarie är också anställd på kommunens bibliotek varför vi har ett fint samarbete med det. Det ligger dessutom bara två kvarter bort.” 

”vi har i Hammarkullen tillgång till ett stadsdelsbibliotek i bottenvåningen i huset vi befinner oss i. Tyvärr samarbetar vi inte så mycket som vi borde, bl a p g a begränsad bemanning på bibl.”  

”Vi informerar våra studerande (och handledare) om bibliotekens tjänster /.../ t.ex. i Sverige. Både det som finns på nätet samt hur de kan använda de lokala biblioteken.” 

”Braheskolans bibliotek fungerar även som ett kommundelsbibliotek i Jönköpings kommun. /…/ Anslag för media kommer både från kommunen och från folkhögskolan.” 

”Vårt skönlitterära bibliotek utvecklas inte längre. Vi har endast två fackbibliotek knutna till våra eftergymnasiala kurser /…/. Vi har inte en chans att hålla ett skönlitterärt bibliotek med önskvärd standard. Det kommunala biblioteket är dock tillfyllest.” 

”det finns en kommunal biblioteksfilial 25 m från skolans dörr.” 


Folkbildningshistoria 

Folkbildningshistoriskt intressanta samlingar finns förstås på flera folkhögskolor.

En kommentar: ”Skolans bibliotek har en hundraårig tradition och en inte minst folkbildningshistoriskt intressant boksamling. Dock har det under lång tid mer eller mindre legat i malpåse. Nu pågår en satsning på att digitalisera beståndet /…/ på ca 10 000 titlar. Under förra året har jag kunnat köpa in ett stort antal titlar och förnya beståndet i många delar.” 

Hur ser det ut på Brunnsviks bokstuga, Sveriges största folkhögskolebibliotek? Det vet vi inte, eftersom vi inte fått svar därifrån. Vi har skrivit förut om situationen på Brunnsviks bokstuga i bloggen. När BIFFs tidigare ordförande Christina Garbergs-Gunn var bibliotekarie på Brunnsvik var bokstugan i alla fall Sveriges största folkhögskolebibliotek.  

Här kan man läsa mer: 
Aftonbladet: Ett kulturarv kastas rakt ner i containern 
Dalarnas tidningar: Kulturskatt slängdes i soporna 
Dalarnas tidningar: De vill bara skapa konflikt
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek: Brunnsvik i våra samlingar

Fortsättning följer.

Inga kommentarer: