tisdag 8 oktober 2013

Folkhögskolebibliotek 2013. Del 1BIFF får ofta frågor om hur läget är på landets folkhögskolebibliotek. Finns det bibliotek och i så fall i vilket grad, vem arbetar och hur mycket pengar har man på olika folkhögskolor? Under våren 2013 genomförde därför BIFF en enkätundersökning som skickades ut till landets 150 folkhögskolor. Vi ska skriva tre blogginlägg om resultaten. Här är det första. 


Enkätsvaren i siffror 

Svaren visar att spännvidden är stor bland landets folkhögskolor. Så här ser det ut:

150 folkhögskolor fick enkäten 
127 skolor har besvarat enkäten 
93 skolor har angett att de har bibliotek 
63 skolor har biblioteket bemannat mer än 1 tim/v. (Ej medräknade ”sporadiskt”, ”aldrig officiellt”, ”vid behov” osv.)
30 skolor har biblioteket bemannat minst 10 timmar per vecka 
15 skolor har en fackutbildad bibliotekarie minst 10 timmar per vecka 


Ansvar och bemanning 


BIFFs enkätundersökning visar alltså att det finns minst 93 folkhögskolebibliotek, av olika storlek. (Några skolor har inte besvarat enkäten, så det kan finnas ett par till). Av dessa 93 är det 9 där ingen ansvarar för biblioteket. Dock ställer lärare och andra upp och håller lite ordning.

Bemanningen varierar från helt obemannat eller sporadisk bemanning, mindre än en timme per vecka, upp till fyrtio timmar (Sundsgården). Ingen skola har heltidsanställd bibliotekarie/biblioteksansvarig. Många bibliotek är öppna även utan bemanning, så de är tillgängliga under skolans öppethållande, eller dygnet runt för boende på skolan. Man kan använda sig av "självutlån" och "självåterlämning". Flera önskar mer tid till biblioteket. 

63 bibliotek uppges vara bemannade, mellan 3-40 timmar per vecka. Det kan vara en lärare, bibliotekarie eller annan personal som ansvarar för biblioteket. 25 bibliotek sköts av fackutbildad bibliotekarie, 46 av lärare och 29 av annan personal. På vissa skolor är det flera olika personalgrupper som tar hand om biblioteken. Det finns också folkhögskolebibliotek som har personal som är både lärare och fackutbildade bibliotekarier (Önnestad, Nyköping, Forsa och Sundbyberg). Övriga som bemannar folkhögskolebiblioteken är t ex ”pensionerad lärare”, ”rektor”, ”vet egentligen inte”, ”gör respektive avdelnings pedagogiska personal”, ”lärare, /…/ ekonomen och ibland kursdeltagare”. Det finns bibliotek som bemannas mer än den den tid som är avsatt: "Min tilldelade bibliotekstid är 8 timmar/vecka. Biblioteket är dock bemannat mer än 8 timmar/vecka. Jag har mitt arbetsrum i anslutning till biblioteket, dörren är alltid öppen och jag finns till hands när jag är i mitt rum."

25 folkhögskolebibliotek uppges vara obemannade. Det kan då finnas en person som är ansvarig för biblioteket, men som inte arbetar där regelbundet. Vissa folkhögskolebibliotek tas förmodligen om hand av eldsjälar, som gör detta utöver sin tjänst. Här är några kommentarer:
”Endast sporadiskt”, “i princip obemannat”, ”endast tillsyn”, ”>1”, ”aldrig officiellt”, “dåligt med bemanning, vi har en liten grupp som beställer böcker och håller lite i ordning. Ingen som får extra betalt för detta eller har det i sin tjänst”. “Ingen tid avsatt för biblioteket, men lärare och andra tittar till det”.

Sparlåga, resursbrist och icke tillgängliga samlingar 


De flesta skolor svarar att den biblioteksansvariga samarbetar med lärarna, men det finns också skolor där man inte samarbetar eftersom tiden inte räcker till, eller av andra orsaker. Svårigheter kan vara resursbrist. Det är brist på utrymme och finns för lite tid avsatt för biblioteket. 

Man kan önska mer tid till biblioteket: ”Biblioteket behöver vara bemannat fler timmar för att kunna användas mer integrerat med den övriga verksamheten. Vi har ett jättefint bibliotek, det är bara fler personaltimmar som behövs.” 

Men det finns också skolor som är nöjda med biblioteket som det är: ”Det är ett väldigt mysigt bibliotek som i stor utsträckning sköter sig självt. Man lånar själv, lämnar tillbaka själv osv.” 


Det finns en del dystra svar i enkäten. Här är några exempel: 
”Skolbiblioteket förfaller pga resursbrist. Vi gör vårt bästa, men i längden är det hela ohållbart utan bibliotekarie”. 

”För tillfället är vårt bibliotek på sparlåga, vi håller på att organisera om. Vi minskar ner och flyttar en del böcker, ännu oklart hur biblioteket ska fungera nästa läsår”. 

”ett före detta, idag ett upplöst bibliotek”. ”Svenskläraren använder böckerna”.

"Biblioteket har pga renovering av undervisningslokaler fungerat som lärosalar. Därefter har lokalen varit uthyrd till kommunal verksamhet, detta har pågått under ca 5 år. Biblioteket har under denna tid inte varit tillgängligt". 

"Ett stort och levande bibliotek"


Det finns även bibliotek som beskrivs som stora och levande och det pågår upprustning och modernisering på olika håll: "Vi håller just på att rusta upp och omorganisera biblioteket /.../ flera personal hjälper till med att sköta det." Det finns engagemang: "Vi har jobbat för att biblioteket skall vara en mysig miljö att vara i. En del grupper möts här, även lektioner ibland."

Vi har tidigare presenterat bilder från ett antal folkhögskolebibliotek här. Läs gärna om biblioteken på Biskops-Arnö, Tärna och Helsjön.

Fortsättning följer.  

Inga kommentarer: