tisdag 1 oktober 2013

Det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek...


"...Det är bibliotekarien som kan väcka intresse och hjälpa till att finna böcker som ger stöd i alla ämnens läsning. Informationsålderns mest värdefulla kunskap är att kunna hantera information. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Vi vill skärpa skollagen så att alla elever får tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie"...

I DN-artikeln; Alla barn ska ha tillgång till ett skolbibliotek, från 29 september skriver Gustav Fridolin så här insiktsfullt. 

Foto från Malmö Högskolas bibliotek

Inga kommentarer: