lördag 14 september 2013

KB - vårt Nationalbibliotek

 


Kungliga biblioteket har sedan några år nationellt ansvar för biblioteksverksamheten i landet. Ja det vill säga den verksamhet som får statliga eller kommunala medel. I vilket fall som helst så kan det vara värt att följa deras informationskanal bloggen Bibliotekssamverkan.
Här kan man bland annat läsa om CFLLs eventuellt kommande flytt till MTM vilket Lättlästutredningen föreslår i inlägget: Centrum för lättläst flyttar till MTM. Mellan raderna kan man ana att viss bokutgivning kan komma att flytta till andra bokförlag.
Vi lägger till bloggen Bibliotekssamverkan till vår länklista.

Inga kommentarer: