onsdag 15 maj 2013

Alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek!

Läs rapporten Alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek - en skolbibliotekspolitisk översikt. Här finns argument och idéer även för folkhögskolebiblioteken.

Svensk Biblioteksförening har givit Barbro Thomas uppdraget att skriva rapporten. Rykande färsk!

Inga kommentarer: