lördag 16 mars 2013

Rapport från folkhögskolebiblioteken


BIFF har skickat ut en enkät till alla folkhögskolor i landet för att få reda på hur det är med folkhögskolebiblioteken just nu. Drygt femtio skolor har svarat så här långt och det ser mycket olika ut på olika skolor. Här kommer en första rapport utifrån svaren.

Det kan vara en lärare, bibliotekarie eller annan personal som ansvarar för biblioteket. På en del skolor är det ingen som ansvarar. Flera önskar mer tid till biblioteket. Bemanningen varierar från helt obemannat eller sporadisk bemanning, mindre än en timme per vecka, upp till trettio timmar. Ingen skola har heltidsanställd bibliotekarie/biblioteksansvarig. Många bibliotek är öppna även utan bemanning, så de är tillgängliga under skolans öppethållande, eller dygnet runt för boende på skolan. Man kan använda sig av "självutlån" och "självåterlämning".

Några bibliotek saknar budget för inköp. Annars varierar det från ca 5.000-200.000 kr/år.

De flesta skolor svarar att den biblioteksansvariga samarbetar med lärarna, men det finns också skolor där man inte samarbetar eftersom tiden inte räcker till, eller av andra orsaker.

Svårigheter kan vara resursbrist. Det är brist på utrymme och finns för lite tid avsatt för biblioteket.

Vi återkommer i ämnet när fler svar kommit in.

Inga kommentarer: