måndag 11 mars 2013

Lättlästutredning

Till Folkhögskolor och studieförbund har det skickats ut frågor som rör behovet av lättläst inom folkbildningen. 

Utredningens direktiv
Lättlästutredningen undrar:
• Har ni några synpunkter på de lättlästa böcker och tidningar som finns.
• Är det något som folkhögskolorna respektive studieförbunden använder/tycker behövs?
• Är det något som fattas inom området lättläst?
• Driver ni eller deltar ni i något projekt eller utvecklingsarbete inom området lättläst?
• Har ni några övriga synpunkter på lättläst?

Kolla på era folkhögskolor om de fått de här frågorna som har skickats från Folkbildningsrådet. Svaren skall vara vara FBR tillhanda 20 mars. Bra om bibliotekens synpunkter, tillsammans med lärarnas, kommer fram. Kulturdepartementet ansvarar för utredningen

Inga kommentarer: