måndag 25 februari 2013

Hur är läget på folkhögskolebiblioteken?


Vi i Bibliotek i Folkbildning & Folkhögskola vill ta reda på hur det står till med landets folkhögskolebibliotek. Snart skickar vi ut en webbenkät till alla folkhögskolor där vi frågar om biblioteksverksamheten. Finns det bibliotek på skolan? Vem ansvarar? Vilka är öppettiderna? Hur ser bemanningen ut samt vilken budget finns för medieinköp? 
Vi hoppas kunna redovisa resultatet före sommaren. 

Läs här på bloggen!

Inga kommentarer: