fredag 28 december 2012

Valet är inte längre fritt

Tanken att biblioteken skall kunna erbjuda ett brett urval av kvalitetsmedier, är den grundläggande idén på fallrepet? Nu tänker jag på e-böckerna. Förlagen har varit mycket avvaktande inför hur introduktionen av e-böcker skall ske. För nu är det inte längre frågan om OM utan när. Av en ren tillfällighet hamnade jag idag på tre olika webbsidor som vill att vi skall köpa e-böcker av just dem. Norstedts sida ord.se har nödtorftigt maskerat en försäljningssida. Dito.se är en ren e-handelssida. Storytel vet jag är uppskattad eftersom man kan lyssna på deras utbud. Men allt kostar. So what? Jo denna skillnad kring hur man får tillgång till e-böcker är signifikant för läget idag. En spricka som jag tror kan bli ett stort gap vilken bryter mot bibliotekstanken: fri tillgänglighet. Svensk Biblioteksförening har under året argumenterat för att Sveriges bibliotek bör ha möjligheten att fortsatt sprida nyutgivna e-böcker. Läget är låst mellan de som företräder förlagen och biblioteken. Det handlar bland annat om när: karantän på -eböckerna. Hur: ska e-kopior behöva kosta så mycket som 20:-/nerladdning för varje bibliotek? Läs mer om E-boksfrågan på Biblioteksföreningens sida. 
För ett drygt år sedan var jag på ett seminarium där representanter från förlag och E-lib hade ett både försiktigt och styvnackat förhållningssätt till att sprida information och kunskap via biblioteken. E-lib är den part som landets folkbibliotek har avtal med. Biblioteken får betala saftigt för att distribuera digitala kopior av utvald litteratur. Och då är det inte biblioteken som gör urvalet, inte heller gallringen. Under tiden vi väntar på att e-boksfrågan får en lösning är jag rädd att sprickan blir en klyfta. Den som har råd betalar för att få sina e-böcker på skärm eller i örat. Alla kommuner har inte råd med e-boksuthyrning vilket innebär en ojämlik fördelning över landet. Det vill säga att några får vara utan.
Jag har skrivit om E-lib tidigare här i bloggen Den framtida boken

Inga kommentarer: