fredag 16 november 2012

Biskops-Arnö folkhögskolebibliotek

Folkhögskolan Biskops-Arnö ligger på en liten ö i Mälaren, sex mil från Stockholm och jag besöker skolan och biblioteket en vacker dag på höstlovet.
Till Biskops-Arnö hör byggnader från medeltiden, 1600- och 1700-talet som används för undervisning av folkhögskolan. 

Biskops-Arnö är både en folkhögskola och ett bildnings- och kursinstitut. Skolans huvudman är Föreningen Norden och man arbetar för att genom kultur- och folkbildningsarbete främja och stärka nordiskt samarbete och gemenskap. Här finns också författarskola, samt kurser i foto, film, kultur, bistånd och friskvård. Skolan har även konferensverksamhet och ett vandrarhem på somrarna.  

Gotiska salen från 1300-talet är skolans aula.
Dragonsalen har väggarna täckta av målningar från 1729.Om biblioteket: Biblioteket består av minst 20.000 volymer, skönlitteratur - prosa, poesi och dramatik - och facklitteratur. Skolan nordiska prägel syns i biblioteket på den stora samlingen av nordisk skönlitteratur på originalspråk. Ett par tusen böcker är skrivna på norska, danska, finlandssvenska, färöiska, grönländska eller samiska. Då biblioteket är mottagare av det norska Kulturrådets skönlitterära litteraturstöd är norsk skönlitteratur mest omfattande. Vidare finns i biblioteket hjälpmedel för informationssökning och släktforskning.

Bibliotekslokalerna ligger centralt i skolan och är ljusa och trivsamma, med utrymmen för både grupparbete och enskild läsning. Det är stort och ljust, ca 400 kvm och det finns ca 400 hyllmeter litteratur. Det är öppet dygnet runt för kursdeltagare och personal.  

Tidningar och Tidskrifter: Man har 120 olika tidskrifter från Sverige och grannländerna och flera dagstidningar, varav några nordiska.  

Specialsamlingar: Biblioteket har fått donationer och gåvor, som Tora Dahls bibliotek och en stor del av Jan Fridegårds boksamling.  

Bemanning: På biblioteket arbetar en bibliotekarie 75% och en biblioteksassistent 50%. Bibliotekarien arbetar läsfrämjande med bland annat bokcirklar. En viktig uppgift, ur ett demokratiskt perspektiv, är att visa på de resurser i form av databaser, e-böcker och så vidare som folkbiblioteken erbjuder.

Många av kursdeltagarna på Författarskolan etablerar sig som författare efter folkhögskoletiden och på ett långt bord ligger böcker som är skrivna av tidigare elever. Jag lämnar Biskops-Arnö med boktipset  Tora Dahls Fosterbarn från 1954.

Läs mer här.

Bokbord med böcker av före detta kursdeltagare.
Skolan har hand om en stor del av Jan Fridegårds boksamling.
Maria Norberg är skolans bibliotekarieInga kommentarer: