söndag 28 oktober 2012

Tärna folkhögskolebibliotek


Tärna folkhögskolebibliotek innehåller ungefär 10.000 titlar. Det är aktuellt och vackert och man inriktar sig särskilt på skönlitteratur samt på historia, samhällsvetenskap och friskvård eftersom det är dessa ämnen som studeras på skolan. På hemsidan kan man läsa vad de studerande tycker: "Ett litet pittoreskt bibliotek med massor av bra böcker." Bilderna kommer från Nenne Grkovic som är biblioteksansvarig. Landstinget i Västmanland är skolans huvudman.

Läs om skolan här.

Inga kommentarer: