lördag 13 oktober 2012

Helsjöns folkhögskolebibliotek


Helsjöns folkhögskola med Västsvenska Stiftelsen för kyrklig folkhögskola (Göteborgs stifts folkhögskola) som huvudman har ett bibliotek med 8.000 titlar och det ser ut som skolans hjärta på bilderna som vi fått från Anna Aspegren. Man tycker att biblioteket är viktigt och satsar på det. Sista bilden visar en utställning som studerande på allmän linje gjort inom ett temaarbete kring Strindberg.

Läs mer om biblioteket här.Inga kommentarer: