måndag 1 oktober 2012

Försprång för folkhögskolor med bibliotek

De unga pojkarna läser för dåligt. Är man en dålig läsare i fyran är man det också i nian. Det här har vi vetat i länge men när Litteraturutredningen också fastställer det sorgliga läsläget i sitt betänkande kommer det förhoppningsvis att krävas handling.
Jag har läst i dagstidningarna kring läsproblematiken och konstaterar att det finns en skiljelinje mellan äldre och yngre journalister. De som ropar på mer organiserad läsning är äldre, de som menar att man aldrig kan tvinga fram lusten till läsningen är företrädesvis yngre skribenter. Jag tror att vi kommer att få se mer av den diskussion på våra folkhögskolor. Särskilt eftersom utredningen vill att folkbildningens läsfrämjande roll skall stärkas. Här får de folkhögskolor som fortfarande har bibliotek med hyfsad bemanning ett starkt försprång. 

David Ingvar har medverkat i utredningen. Vi har skrivit om hans teorier om hjärnan och läsning, här i Biffbloggen tidigare i år: Flyt i läsningen behövs.


Litteraturutredningen har också publicerat en forskningsantologi. Utkom 8 mars 2012.

Inga kommentarer: