fredag 21 september 2012

TPB blir MTM
Saxat från TPBs nyhetsbrev:
Talboks- och punktskriftsbiblioteket byter namn till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vid årsskiftet. Detta föreslår regeringen i sin budgetproposition för 2013. Syftet med namnbytet är bland annat att öka förståelsen för myndighetens uppdrag.

– Vi är väldigt glada över regeringens förslag till namnbyte, säger Roland Esaiasson, myndighetschef. Nu får vi ett namn som omvärlden förstår bättre samtidigt som det klargör att vi är en statlig myndighet. Dessutom förtydligar det myndighetens allt mer omfattande nationella uppdrag för tillgängliga medier. Den allra viktigaste slutsatsen är att jag tror vi nu kan göra ett ännu bättre jobb
Namnbytet har redan uppmärksammats i flera medier. Biblioteksbloggen, Biblioteksbladet, Svensk Biblioteksförening och Länsbibliotek Jönköping var bland de första att skriva om namnbytet.

Gör så här om du vill prenumerera på TPBs nyhetsbrev:  skicka ett e-brev (med rätt avsändaradress) till info@tpb.se

Inga kommentarer: