lördag 29 september 2012

Talböcker på folkhögskolanTalboks- och Punktskriftsbiblioteket, som i januari blir Myndigheten för tillgängliga medier, är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. TPB:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Folkhögskolebibliotek kan ha talbokstillstånd och få ladda ner de 90.000 talböcker som finns i TPB:s katalog, som i dagarna byter namn till Legimus. Böckerna är framställda enligt 17 § i Upphovsrättslagen och till för personer med läsnedsättning. TPB-katalogen är en databas med litteratur som anpassats och gjorts tillgänglig för personer som av olika skäl har svårt att läsa tryckt text. Bibliotek med talbokstillstånd laddar ner böckerna och bränner dem på cd eller lånar ut mp3-spelare eller minneskort eller liknande. När biblioteket har talbokstillstånd kan man också bli registrerare för egen nedladdning. Då kan talbokslåntagarna själva ladda ner filer från katalogen, direkt till sin dator eller smartphone. Folkhögskolans kursdeltagare kan förstås gå till folkbiblioteket för att låna talböcker för sina studier, men det är bättre och enklare att få dem direkt i skolbiblioteket.

Här kan man läsa om hur man söker talbokstillståndet hos regeringen.


1 kommentar:

Annika Hultén sa...

Jättebra att du reder ut detta Karina! Tack!