söndag 3 juni 2012

Slutsats tre


Knyt biblioteksverksamheten till skolans mål. Vi har inga statliga styrdokument att luta oss mot men skolorna har sina målbeskrivningar. Använd dem.


foto: Annika Hultén

Inga kommentarer: