söndag 3 juni 2012

Slutsats ett

Läsåret 2011-12 är snart slut, mitt sjuttonde som folkhögskolebibliotekarie och Här kommer några slutsatser: arbetet gentemot lärarna är prio ett. Ett arbete som inte sköter sej självt. Nya lärare kräver nya infallsvinklar kopplade till deras ämne och elever. Tidigare landvinningar kanske måste synas och omarbetas. Inse att det är "never-ending".Foto: Annika Hultén

Inga kommentarer: