söndag 3 juni 2012

Slutsats två


(Självklar) slutsats 2: om inte lärarna använder biblioteket blir det svårare att motivera eleverna att göra det.


Foto: Annika Hultén

Inga kommentarer: