fredag 25 maj 2012

Hjälp att läsa kan ge lust att läsaLogopeden i skolan
tipsar om alternativa verktyg för läsning på sin blogg. Johanna Kristensson arbetar som logoped på Kärnhuset i Halmstad kommun och på bloggen skriver hon för logopeder, pedagoger, föräldrar och elever med läs- och skrivsvårigheter.

Många har av olika skäl svårt att läsa tryckt text och då skolan är textorienterad blir det ibland problem. Om man kompletterar papper, penna och tryckt bok med andra verktyg kan det bli lättare. Talsyntes, rättstavningsprogram, daisyspelare, mobiltelefon, skannerpenna, digital kamera eller diktafon kan hjälpa.

Ljudteknologins utveckling har gynnat lyssnandet som erövrat nya språkliga områden när vi fått teknik för att spara och återge ljud och röster, det har vi skrivit om tidigare här. Ljudböcker och talböcker ger nya möjligheter till läsning. Men ljud kan också användas av den som skriver. Johanna Kristensson menar att alla kan ha nytta av att lyssna på sin skrivna text med hjälp av talsyntes eftersom det ger ett tillfälle för reflektion över det skrivna.

En annan bra sida finns på Stockholms Universitet, där man har startat en läsprogramverkstad, en wiki som behandlar olika program och verktyg för personer som har svårt att läsa tryckt text. Allt från program för att läsa talböcker, DAISY, till talsyntesprogram.


Inga kommentarer: