måndag 2 april 2012

Integritet i fokus och internetguider från .SE



.SE är en privat, oberoende och allmännyttig stiftelse som ansvarar för Internets svenska toppdomän .se. Stiftelsens överskott används för positiv utveckling av Internet i Sverige. Här finns det internetguider att beställa eller ladda ned. Det är skrifter som passar bra i skolbiblioteket med titlar som Flöden, kvitter och statusuppdateringar, Sökes: En teknisk lösning på ondskans problem och Yttrandefriheten på nätet. Den nyaste guiden handlar om källkritik på nätet.

Datainspektionen är den myndighet som arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. I grundlagen står att medborgarna ska skyddas mot att den personliga integriteten kränks genom att uppgifter databehandlas. Datainspektionens tidsskrift Integritet i fokus är gratis och ges ut fyra gånger om året. Det går att ladda ner de senaste årens nummer i pdf-format. I nummer 1 2012 finns till exempel en mycket intressant artikel av Andreas Ekström: "Därför vill Google veta allt om dig". Bra att veta när man googlar från morgon till kväll, både privat och i arbetet!



Inga kommentarer: