fredag 13 april 2012

Flyt i läsningen behövs

Kan man påverka en vuxens läsförmåga? Ja det är en fråga jag ställt mej många gånger som folkhögskolebibliotekarie särskilt som jag, utifrån min horisont, ser en nedgång i bokläsandet.*
Ett bidrag till kunskapen om vuxnas läsning är följande citat ur Encells månadsbrev där man refererar till hjärnforskaren Martin Ingvar om förutsättningarna för att lära sig läsa i olika åldrar. Barns hjärnor är som vuxnas — fast bättre, förklarade Ingvar, vilket innebär att det krävs betydligt mer arbete och övning för att lära sig läsa i vuxen ålder. Något kritisk till dagens skolpedagogik menade Ingvar att man helt enkelt övar läsning för lite i skolan idag. Detta gör att många barn inte får den automaticitet i sitt läsande, som krävs för att avlasta tänkandet och minnet. Och det är först när man fått denna automaticitet i läsandet, som man kan ta till sig det som faktiskt står i texten. Att ha en bra läsförmåga är följaktligen nyckeln till kunskap, menade Ingvar och avslutade sin föreläsning med att det "borde vara kriminellt att inte lära alla läsa".
Citatet hämtat från Encells månadsbrev där man refererar från ViS-konferensen (H)järnkoll på vuxenundervisningen 19 mars 2012. ViS står för Vuxenutbildning i Samverkan.

* Pisaundersökningarna de senaste åren har bekräftat mina aningar. Att läsa från dator är också bra, frågan är om det är tillräckligt för att få den automaticitet i sin läsning som Martin Ingvar talar om.
1 kommentar:

Gerd och vänner sa...

David Ingvars forskning ligger till grund för den s k Rydaholmsmodellen som vi kommer att ta upp på BIFF;s vårmöte 26-26 april i Värnamo. Där visar vi hur vi använder den praktiskt. Välkomna!