måndag 23 april 2012

Årets Skolbibliotek 2012Utmärkelsen Årets skolbibliotek är ett vandringspris som delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen. I gruppen finns representanter från olika håll inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer och BIFF.

Årets skolbibliotek delades ut första gången 1994 och sedan 1999 är det Nationella skolbiblioteksgruppen som står bakom. Skolor som arbetar klokt och kreativt med sina bibliotek kan få priset. Juryn lägger särskild vikt vid: 
- Skolledningens del i utvecklingsarbetet 
- En målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet 
- Skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov 

Man ser också på resurser, bemanning, elevmedverkan och bibliotekets roll i pedagogisk planering och dagligt arbete. Hämta blankett här för att nominera ett bibliotek till utmärkelsen. Blankettens frågor kan i sig ge vägledning och inspiration till hur ett bra skolbibliotek kan fungera. Där ska man beskriva samverkan och delaktighet, kvalitets- och utvärderingsarbete och lokala styrdokument som skolans målsättning för skolbibliotek och IKT till exempel. Jag skrev ut formuläret och kavlade upp ärmarna – dags att börja jobba. Ett sådant bibliotek som framträder genom frågeställningarna i blanketten skulle jag gärna vilja arbeta i, med deltagarmedverkan, gott och målmedvetet samarbete med IKT-pedagog och andra lärare, med strategiska planer för läsfrämjande och informationssökning och så vidare.  

24 augusti är sista anmälningdag. På BIFF-bloggen hejar vi på något folkhögskolebibliotek för 2012! Inga kommentarer: