måndag 5 december 2011

Nätadventskalender med förbjudna böcker

Hittills har äldre och nya klassiker nämnts i The Banned Books, och varför de förbjudits. Bibliotekarierna talar också om vikten av att biblioteken värnar yttrandefriheten.

Det är finska Entressebiblioteket i Esbo, i samarbete med föreningen FAIFE som presenterar en bok per dag. FAIFE står för "IFLA Committee on Freedom of Access to Information and freedom of Expression" och IFLA är den internationella biblioteksorganisationen "The International Federation of Library Associations and Institutions".

Inga kommentarer: