onsdag 5 oktober 2011

Myndighet ryter till om skolbibliotek

Skolinspektionen är den myndighet som skall bevaka landets skolor och deras bibliotek. Nu finns det på deras sida utförlig information om vilka kritierier som gäller för skolbiblioteken. Så tolkar Skolinspektionen nya regler för skolbibliotek. Dessutom säger Skolinspektionens chef Anne-Marie Begler: Skolor kommer att tvingas ha skolbibliotek.

Det är ju himla roligt att landets skolor får det här stödet, dessvärre har folkhögskolebiblioteken hamnat mellan stolarna (igen). Jo jag vet att vi har olika huvudmän och inte styrs av en lag, men det är ju inte någon särskild sorts människor som bedriver studier på landets olika folkhögskolor, det är precis samma medborgare som gått i förskola, gymnasiskola och många vill studera vidare och därmed behöver de bra bibliotek.

Skolbibliotekens status har uppgraderats rejält i och med nya Skollagen och vi får bara hoppas att de som ignorerat, eller inte sett, skolbibliotekens roll och dess personal som en pedagogisk potential tar sej en funderare.

På frågan: Har du tips på hur bibliotekarien kan komma igång med samarbete med övrig skolpersonal? säger Kjell Ahlgren, Skolinspektionen i Länsnytt (se förra blogginlägget):
I första hand måste bibliotekarien komma överens med skolans pedagogiska
ledning om vikten av ett fungerande skolbibliotek. Det är
inte för att öka skolornas kostnader som lagen skärpts, det finns ju
pedagogiska orsaker. Utifrån målet att så många elever som möjligt
ska nå så långt som möjligt ska skolbiblioteket ses som en viktig
resurs för detta. Diskussionen med skolan måste börja där
.

Ännu en glädjande nyhet är att det i veckan berättats om friskolor som fått underkänt av Skolverket p g a att de inte haft några skolbibliotek. Att hänsvisa till att man kan använda kommunens bibliotek räcker inte längre. Dessutom! Tidskriften Folkhögskolan har börjat uppmärksamma läget för landets folkhögskolebibliotek. I nästa nummer kommer en artikel om Maria Norberg på Biskops-Arnös bibliotek och om Biff!

1 kommentar:

Annika Hultén sa...

Såhär tänker Friskolornas jurist om kraven på skolbibliotek:
http://www.friskola.se/Medlem_Juridisk_radgivning_Publicerade_rad_Tillgang_till_skolbibliotek___vad_sager_nya_skollagen__DXNI-1903748_.aspx