fredag 10 juni 2011

Nya villkor för källkritiken...

File-Bosch, Hieronymus - The Garden of Earthly Delights, left panel - Detail pond with fictional creatures (lower right)

.. är en sprillans ny artikel Stefan Pålsson som skriver för Kolla Källan.
Han intervjuar forskare i projeket Exakt. Citerar en bit ur artikeln som jag tycker bekräftar något jag själv iakttagit på min folkhögskola när det gäller hur svårt det kan vara att värdera olika källor.

"... i samtalen med bloggare och wikipedianer blev det tydligt att det både kräver tid och erfarenhet att lära sig vilka skribenter man kan lita på. Det är helt enkelt så att man först efterhand kan bedöma trovärdigheten genom att se hur källorna hanteras, hur tankar och resonemang hänger ihop i blogginläggen och hur diskussionerna går kring ändringar och tillägg i en wikipedia-artikel.

För eleverna i skolan är detta betydligt svårare, på grund av att de både saknar tid och den erfarenhet som behövs. Ofta använder de istället jämförelsen som underlag för sina källkritiska resonemang. En källa betraktas således som trovärdig om den säger samma sak som de flesta andra gör. Det är dock ett bedrägligt sätt att resonera, eftersom uppgifterna kan komma från samma ursprungskälla. Samstämmighet behöver inte betyda att det som sägs är sant...
"
Läs hela artikeln av Stefan Pålsson: Nya villkor för källkritiken

Om bilden: The Garden of Earthly Delights är målad av Hieronymus Bosch (ca 1450-1516) och är hämtad från Wikimedia Commons. Upphovsrätten till bilden har upphört, vilket man kan läsa på Wikimediacommons-sidan (klicka på bilden).

Inga kommentarer: