tisdag 25 januari 2011

Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige

Digital delaktighet. Under året som gick fokuserade bl.a. folkbildningen på detta och tillsammans med olika organisationer tas nu fortsatta krafttag inför denna stora utmaning. Nämligen hur vi ska få hela befolkningen digitalt delaktig. Digidel är en kampanj som startade i december 2010 av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

"Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster."

Målet är 500 000 nya internetanvändare till slutet av 2013. Man vill även utveckla internetanvändningen för de som redan är användare. Och man vill ha med alla på tåget. Alla ska vi engagera oss - privatpersoner som organisationer. Och jag tänker att alla folkhögskolor och folkhögskolebibliotek förstås har en given plats på det tåget. Här anmäler man sig enkelt. Vidare finns en kunskapsbank som man själv kan vara med att bygga. Jag är mycket nyfiken på att se hur kampanjen utvecklar sig och tänker vara med från början!

Inga kommentarer: