måndag 29 november 2010

Att bevaka och utveckla arbetet med skönlitteratur

Här citerar jag  Christer Hermanssons inlägg i dagens SvD + länkar till artikeln. På Facebook puffar jag åxå för artikeln samt frågar vad som hänt med MUSA - kursen för bibliotekarier om Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete. Den kördes tre gånger på Nordens folkhögskola, Nordiska och Skurup men nu är det tyst...

"En av bibliotekariernas väsentligaste arbetsuppgifter är att bevaka och förvärva litteratur. Bibliotekarierna är proffs på det. Att ta bort den arbetsuppgiften och lämna det till företag som bara vill casha in på vilken skitlitteratur som helst är som att låta bibliotekscheferna brygga kaffe och plocka ur diskmaskinen i personalrummet istället för att ägna sig åt biblioteksutveckling. Konsulterna kan väl ta hand om ledningen istället?

I biblioteks- lagen står det bland annat att det ”till främjande av läsning och litteratur” i varje kommun ska finnas folkbibliotek. Att arbeta med läsfrämjande, litteraturförmedling och bokberättande är en annan väsentlig uppgift för bibliotekarierna som är starkt förknippad med att förvärva litteratur. Hur ska man kunna berätta om litteraturen om man inte själv har koll på vad som köps? "


Bilden visar kursledningen för MUSA år 2005 på Biskops-Arnö. Foto:cgg

Inga kommentarer: