onsdag 29 september 2010

Jämlikhetsanden, underlag för diskussioner

Ett samhälle med stor ojämlikhet är ett samhälle med stora sociala och hälsorelaterade problem. Det menar professor Richard Wilkinson och medforskare Kate Picket i boken Jämlikhetsanden - Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Boken har fått mycket uppmärksamhet och kallats "årets viktigaste bok". Wilkinson har flera gånger besökt Sverige, nu senast på årets Bok- och biblioteksmässa. Eftersom jag inte riktigt orkat ta mig an boken, hur intressant den än verkat, så var detta ett ypperligt tillfälle att få valuta för mitt seminariekort på mässan.

Wilkinson presenterade diagram efter diagram och kartlade effekterna på ett ojämlikt samhälle. Svart på vitt. USA är exempelvis ett rikt land, men med stora klassklyftor - och därmed med stor social- och fysisk ohälsa. Både för dem där uppe och dem där nere. Det förvånar mig är att även de som befinner sig högst på den ekonomiska stegen drabbas av större ohälsa och kortare liv.

Jag tänker att det går att diskutera och resonera kring detta när man undervisar i samhällskunskap på folkhögskolan. Wilkinsons och Pickets resultat är ingen kvasivetenskap - det är tunga bevis på att jämlikhet är eftersträvansvärt, för alla samhällen. Använd det! (Hittar du inte boken på ditt folkhögskolebibliotek - be bibliotekspersonalen att de köper in den!)

1 kommentar:

Annika Hultén sa...

Den står bland våra nya böcker. Tack - nu blir det extra angeläget att knuffa för den här. Himla läckert omslag f ö.