onsdag 25 augusti 2010

Avskalat och mindre ambitiöst

Att komma tillbaka till folkhögskolebiblioteket innebar inte bara att fortsätta där jag tappade tråden i juni, planera och stämma av med lärarna inför terminsstarten. Det fanns också funderingar kring hur jag tidigare tänkt kring bibliotekets roll och inser att mina tankar förändrats under årens lopp. Idag tänker jag mindre bibliotek och mer på vilka jag skall möta och deras behov. Jag tänker att det är viktigt det som Ross Todd säger om skolbiblioteken - att det är pedagogiken som skall vara det centrala. Vi som arbetar på skolbibliotek måste i första hand känna till skolans verksamhet. Därefter bestämma vad vi skall försöka ge tillgång till; uppmuntra till läsäventyr, ge verktyg för lässvaga, skapa förutsättningar för informationskompetens och helst bjuda på upplevelser och överraskningar. Mellan det som ska tillgängliggöras och eleven finns jag. Om jag inte är pedagogiskt intresserad och inte försöker möta eleven där den är blir det pannkaka. Läste något bra från IFLA-dagarna i Göteborg där Ross Todd lär ha sagt: Tillgången i sig innebär inte att eleverna tar till sig kunskaperna. Det har tagit mej flera år att börja tänka så, att tänka om. Jag kom från folkbibliotekssfären där tillgången var det primära. Det resulterade i erbarmligt tråkiga och petiga biblioteksvisningar misstänker jag. Nu tycker jag att det viktigaste är vilka jag skall skall träffa, vilken nivå de befinner sej på och vad lärarna tänkt att de skall jobba med. Sedan kommer jag in och försöker arbeta tillsammans med deltagarna och absolut inte mer än en liten bit i taget hela tiden utifrån tanken: vad kan ni behöva för att komma vidare med era uppgifter och ert kunskapsbildande. Sven-Eric Liedman menar att det är tre saker som behövs för att skapa kunskap: minne, uppmärksamhet och intresse. Om jag kan hjälpa till med motivation och skapa nyfikenhet är mycket vunnet. Det är ju inte bibliotekarier dom skall bli när de slutar om ett år. Däremot förhoppningsvis nyfiknare och bättre på att kunna göra val.
Foto: Annika Hultén

1 kommentar:

Simone sa...

inspirerande text!