tisdag 27 april 2010

Temasida om Valet 2010

Under arbetet med temasidan om valet 2010 har vi på Resurssidorna häpnat över hur mycket digital information det finns där ute! Att hitta, sålla och publicera bra digitala resurser för vuxenstudier kring valet har varit vår uppgift och nu är temasidan sammanställd och publicerad. Här finns flera tips på lättläst valinformation, valet i sociala medier, intervjuer, tips på UR-program m.m. Hittills finns även fem aktuella valfrågor för fördjupning som artiklar eller temasidor. Bostad, Skola, Jämställdhet, Kriget i Afghanistan och Ungdomsarbetslösheten. Fler kommer att tillkomma! Hoppas att sidan kan komma till användning och tipsa gärna om det tillkommer nya resurser under den kommande tiden för valrörelsen.

Inga kommentarer: