lördag 10 april 2010

Öppna dörrar för öppna sinnen..

.. är titeln på Framsidans specialnummer 2010:1. Häftet som du kan ladda ner handlar om skolbiblioteken och framtiden. Att skolbiblioteket är en pedagogisk resurs har vi länge hävdat, här diskuteras vägar till dialog och arbetssätt för att biblioteket verkligen skall ses som en tillgång i skolarbetet. Aktuell forskning ligger till grund för artiklar om lärande, digitala verktyg, läsning, nätverkande och mycket mer.

I veckan publicerades också en kunskapsöversikt Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Jenny Henning Ingmarsson har för första gången i Sveriges historia kartlagt vad som finns beskrivet och forskat om elevers skolarbete som det visar sig i skolbiblioteket. En slutsats där jag kände igen mycket och som jag gärna vill citera ur pressmeddelandet är;
Kunskapsöversikten visar att skolbiblioteket fortfarande är att betrakta som svensklärarnas rum. Övriga lärarkategorier får i sin lärarutbildning i princip inte lära någoting om hur de kan samarbeta med skolbiblioteket och skolbibliotekarien i undervisningen. Läraren vet ofta inte vad som händer i skolbiblioteket och bibliotekarien har sällan insyn i klassrumsarbetet. Över huvud taget visar studien att samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier är eftersatt. Även skolledarnas kunskap om skolbiblioteket behöver stärkas avsevärt.
Framsidan är publicerad av Regionbiblioteket Kultur Väst.

Inga kommentarer: