tisdag 27 april 2010

Temasida om Valet 2010

Under arbetet med temasidan om valet 2010 har vi på Resurssidorna häpnat över hur mycket digital information det finns där ute! Att hitta, sålla och publicera bra digitala resurser för vuxenstudier kring valet har varit vår uppgift och nu är temasidan sammanställd och publicerad. Här finns flera tips på lättläst valinformation, valet i sociala medier, intervjuer, tips på UR-program m.m. Hittills finns även fem aktuella valfrågor för fördjupning som artiklar eller temasidor. Bostad, Skola, Jämställdhet, Kriget i Afghanistan och Ungdomsarbetslösheten. Fler kommer att tillkomma! Hoppas att sidan kan komma till användning och tipsa gärna om det tillkommer nya resurser under den kommande tiden för valrörelsen.

lördag 24 april 2010

SOMlikt är socialt...

Bloggar du så fejsar jag? Vad gör vi med sociala medier? Vilka använder dem? Har de nån betydelse? För vem? Varför? Läs mer på SOMs webbsida som dessutom har en hel massa annat spännande vad gäller samhällsfrågor. Bland annat finns samtliga föreläsningar från senaste seminariet utlagda. SOM-institutet - Samhälle / Opinion / Media - är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som arbetar tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Bilden visar en torkad pepparfrukt som samtalar med en nedåtgående sol allt medan isen spricker...

tisdag 20 april 2010

Världsbokdagen, med quiz


På Resurssidorna finns en artikel om läsning och Världsbokdagen, nu uppdaterad med en quiz som kan användas i skolan. Ligger på startsidan för Resurssidorna.

lördag 17 april 2010

Rapport från Kungälv : Folkhögskolans dag

Nordiska Folkhögskolan i Kungälv överraskade kungälvsborna under lördagen, Folkhögskolans dag, med information, underhållning och nygräddade norska våfflor.

måndag 12 april 2010

Litterära smultronställen

Att Brunnsvik tillhör Dalarnas litterära smultronställen är numera välkänt utanför landskapets gränser. I helgen har Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner besökt skolan och fått en guidning bland byggnader, bibliotek och konst. Det drygt 80-åriga samfundet ville i år genom sin traditionella kulturresa besöka en genuin folkbildningsmiljö och då blev Brunnsvik ett självklart val. Både utifrån sin historia, sin nutid och inte minst framtid: "En legendarisk skola som också är medial". Det finns säkert andra vänskapsförbund runt om i Sverige som kan bjudas in till våra folkhögskolor i allmänhet och våra folkhögskolebibliotek i synnerhet. Bilden är hämtad från ett av samfundets skrifter och visar ett ex libris där ägaren tycks väl tyngd av sin bokskatt...

lördag 10 april 2010

Öppna dörrar för öppna sinnen..

.. är titeln på Framsidans specialnummer 2010:1. Häftet som du kan ladda ner handlar om skolbiblioteken och framtiden. Att skolbiblioteket är en pedagogisk resurs har vi länge hävdat, här diskuteras vägar till dialog och arbetssätt för att biblioteket verkligen skall ses som en tillgång i skolarbetet. Aktuell forskning ligger till grund för artiklar om lärande, digitala verktyg, läsning, nätverkande och mycket mer.

I veckan publicerades också en kunskapsöversikt Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Jenny Henning Ingmarsson har för första gången i Sveriges historia kartlagt vad som finns beskrivet och forskat om elevers skolarbete som det visar sig i skolbiblioteket. En slutsats där jag kände igen mycket och som jag gärna vill citera ur pressmeddelandet är;
Kunskapsöversikten visar att skolbiblioteket fortfarande är att betrakta som svensklärarnas rum. Övriga lärarkategorier får i sin lärarutbildning i princip inte lära någoting om hur de kan samarbeta med skolbiblioteket och skolbibliotekarien i undervisningen. Läraren vet ofta inte vad som händer i skolbiblioteket och bibliotekarien har sällan insyn i klassrumsarbetet. Över huvud taget visar studien att samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier är eftersatt. Även skolledarnas kunskap om skolbiblioteket behöver stärkas avsevärt.
Framsidan är publicerad av Regionbiblioteket Kultur Väst.

söndag 4 april 2010

Brunnsvik Bloggar

Brunnsvik Bloggar
Här är texten tunn men det gäller att klicka på länken. Hur många folkhögskolor har sin egen blogg? Hur många finns på Facebook? Bifogar en bild där några brunnsvikselever på BoomTowns musiklinje bjuder på toner, glädje och musik. Foto: cgg

torsdag 1 april 2010

Guider och utbildningsmaterial på .se

.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har inte bara elevprojektet Webbstjärnan och en otroligt generös utdelning av projektpengar för den som vill vidareutveckla och sprida Internet, utan delar också ut gratis trycksaker till den som beställer. Lättlästa och snyggt layoutade ligger det nu några på mitt skrivbord: "Copyright - copyleft : en guide om upphovsrätt och licenser på nätet", "Hur man skriver för webben : en förklaring av skillnaderna mellan webb och tidning" samt "Skapa en webbplats med Wordpress". Dessa är bara ett axplock, det finns mycket mer.
Ta en titt!