tisdag 16 februari 2010

Temasida - Internationella kvinnodagen 8 mars 2010


Nu finns en reviderad och uppdaterad temasida om Internationella Kvinnodagen, 8 mars, på Resurssidorna. Kan vara en ingång om man vill arbeta med kvinnofrågor i folkhögskolekurser. Temasidan lotsar dig mellan webbplatser, kvinnotidskrifter, litteratur, portaler, tv-program och andra resurser.

Inga kommentarer: