onsdag 10 februari 2010

Opening doors for open minds, första återblicken

Det var en fullspäckad hörsal på Göteborgs Stadsmuseum när skolbibliotekarier från regionen och andra delar av landet samlades för ett par veckor sedan. Konferensen hade underrubriken Lärande, läsande och samspel i skolbibliotek.

Louise Limberg, professor vid BHS, talade om den senaste forskningen inom skolbiblioteks- och informationssökningsområdet. Bl.a. betonade hon det nära samspelet mellan kvalitet på informationssökning och kvalitet på inlärningsresultat. Inga nyheter för oss skolbibliotekarier kanske, men alltid trevligt med forskningsresultat som belägger det vi tror oss veta.

Limberg talade också om fyra viktiga inslag i undervisning:

-undersökningsbara frågor (inte ge elever ämnen, utan
frågeställningar)
-tät handledning (vad är innehållet, vilket är målet osv)
-återkoppling till hur informationen använts (hur används och värderas informationen, MYCKET viktigt med feedback på informationsanvändningen)
-samarbete mellan lärare och bibliotekarie kring elevers lärande
(medskapare i elevers lärprocess)

Sammanfattningsvis: Skolans uppgift har varit att ta fram de rätta svaren - nu handlar det om att meningsfullt tolka och värdera information.
I folkhögskolans värld känns inte detta som någon revolutionerande metod. Kanske visar detta mer på hur den traditionella skolan ställs för nya utmaningar.
Linda Spolén, Carol Gordon och Ross J Todd fanns också på konferensen. Återkommer om dem.

Inga kommentarer: