söndag 7 februari 2010

Folkhögskolans studiemiljö

Bläddrar i Skolvärlden och ser då följande citat på debattsidan från en folkhögskol-lärare på Hampnäs: "Folkhögskolan - lugn studiemiljö". Att ungdomar som misslyckats i grundskolan hittar sin plattform på folkhögskolan beror bl a på att "där finns mindre grupper, nära kontakt med lärarna, lägre studiepress. (...) Eleverna trivs bättre och klarar av sina studier, vilket också leder till bättre självkänsla. Så går det till i folkhögskolans pedagogiska miljö!" Det vore roligt om kommentarer om folkhögskolemiljön i allmänhet och studiernas relation till biblioteket i synnerhet kommenterades här i Folkhögskolebibliotekens blogg. Välkomna!

Bilden visar elever på Brunnsvik som grupparbetar i Bokstugan. Foto: cgg

1 kommentar:

Bodil sa...

På skolans hemsida har jag lagt ut bilder från biblioteksmiljön. http://www.kvinno.fhsk.se/website1/1.0.1.0/52/1/index.php