torsdag 7 januari 2010

Vilka tidskrifter prioriteras?

När nu Läsesalongen stryper landsortspressen kan det kanske "lindra" att lägga en vinjett för sjutton fackliga tidningar och på så sätt slå ett slag för yttrandefriheten? Alla är på svenska, ingen anglosaxisk... När biblioteken hotas och därmed demokratin är det viktigt att värna om ordet. Sanningens röst. Vilka tidskrifter prioriteras på ditt bibliotek? Är det de glassiga med heminredningsreportage eller Dagens Arbete? På hur många bibliotek hittar vi LO-tidningen, Ordfront Magasin och Efter Arbetet?

Inga kommentarer: