onsdag 6 januari 2010

Media stryps - politisk markering?!

Läser i BIS-bloggen och SvD att Läsesalongen på Kulturhuset i Stockholm fr o m i år slopar alla sina papperstidningar. I stället "satsas" på Pressdisplay, en kanadensisk tjänst som via dataskärm exponerar det tryckta innehållet i ett tusental tidningar från 82 länder. Tyngdpunkten ligger på anglosaxiska länder även om 39 språkområden finns med...

Förändringen innebär att bibliotekets besökare ska konkurrera om tolv datorer där de kan läsa tidningarna on line i st f att som nu botanisera bland 45 olika svenska och utländska papperstidningar. Beslutet är enligt SvD fattat utan någon läsarenkät trots att resultatet blir att landsortspressen stryps.

Ingen morgontidning utanför Stockholm, utom GP, finns med i Pressdisplay, däremot storheter som Le Monde och New York Times. Vackert så kan tyckas men en tydlig politisk markering! Här kan man med fog valåret 2010 snacka om borgerlig opinionsbildning. Inte en enda svensk radikal röst finns längre på Kulturhuset att lyss till. Vad säger oppositionen om det beslutet?

Inga kommentarer: